Vào năm 2018, Yuyao Sanxing đã tham dự MEDICAL FAIR INDIA 2018 tại Ấn Độ.

Vào năm 2018, Yuyao Sanxing đã tham dự MEDICAL FAIR INDIA 2018 tại Ấn Độ.
Đó là Hội chợ Thương mại Hàng đầu của Ấn Độ dành cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.
Trong hội chợ này, họ có cơ hội gặp gỡ những khách hàng Ấn Độ bình thường của chúng tôi và có thêm 115 khách hàng mới.
Xin chúc mừng!
(Trong ảnh là Sophie đang tiếp một khách hàng.)


Thời gian đăng: 23-11-2020