Vào năm 2017, Yuyao Sanxing đã tham dự MEDICAL FAIR INDIA 2018 tại Ấn Độ.

Năm 2017, Yuyao Sanxing tham dự Y tế 2017 ở Dusseldorf.

Đây là hội chợ thương mại y tế hàng đầu thế giới và là nền tảng số một của ngành dành cho các nhà cung cấp của ngành công nghệ y tế, COMPAMED.
Trong hội chợ này, họ có cơ hội gặp gỡ những khách hàng Đức bình thường của chúng tôi và có thêm 132 khách hàng mới.
Xin chúc mừng!
(Trong ảnh là khách hàng đã đặt hàng trực tiếp với Sophie trong hội chợ.)


Thời gian đăng: 23-11-2020