Vào năm 2017, Yuyao Sanxing đã tham dự triển lãm KIMES tại Hàn Quốc.

Vào năm 2017, Yuyao Sanxing đã tham dự triển lãm KIMES tại Hàn Quốc.
Đó là một buổi triển lãm Thiết bị Y tế & Bệnh viện Quốc tế.
Trong triển lãm này, họ có cơ hội gặp gỡ những khách hàng Hàn Quốc bình thường của chúng tôi và có thêm 92 khách hàng mới.
Xin chúc mừng!
(Trong ảnh là Maria đang tiếp một khách hàng.)


Thời gian đăng: 23-11-2020